Rekrutacja

Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 2 w Warszawie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko młodszego wychowawcy/wychowawcy/starszego wychowawcy do jednej z obsługiwanych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Do zakresu obowiązków na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce,
 • sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku,
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych oraz zajęć rozwijających zainteresowania dzieci, dostosowanych do potrzeb oraz indywidualnych możliwości wychowanków,
 • zaspokajanie potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci zgodnie z obowiązującymi standardami opieki i wychowania,                                
 • ścisła współpraca z zespołem wychowawczym w zakresie rozwiązywania problemów dziecka i jego rodziny.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie uprawniające do pracy na stanowisku wychowawcy- zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • nieposzlakowana opinia.

Oferujemy:

 • pracę w doświadczonym zespole,
 • zdobywanie doświadczenia w instytucji państwowej,
 • szkolenia oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, wynagrodzenie do 28 dnia każdego miesiąca, dodatek motywacyjny, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
 • możliwość awansu zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (opatrzone zgodą na przetwarzanie danych osobowych),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja na stanowisko wychowawcy”, bądź dostarczenie dokumentu osobiście do Sekretariatu Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 w Warszawie, w godzinach 8:00-16:00.