Historia

Początki powstania Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” związane są z Powstaniem Warszawskim 1944 r. Dzięki ofiarności i poświęceniu lekarzy z punktu sanitarnego przy ul. Fałata 4 ok. 150 osób – chorych rannych i dzieci – cudem uratowanych udało się uchronić przed losem setek tysięcy ludzi wypędzonych przez Niemców z płonącej Warszawy. Schronili się w barakach na Okęciu przy ul. Bandurskiego 21, gdzie wkrótce zorganizowano Szpital Czerwonego Krzyża nr 2. Następnie w tym miejscu utworzono zakład dla dzieci powracających z obozów i dla sierot wojennych. Był on przewidziany dla 120 dzieci w wieku od 3 do 18 lat, ze specjalnym uwzględnieniem rodzeństw.

Nazwę Dom Dziecka Nr 3, Dom Dziecka Warszawy otrzymał 31 marca 1946 roku. Po 11 latach funkcjonowania placówki na Okęciu przekazano dzieciom piękny, nowy dom przy ul. Dalibora 1 na Kole. Pierwszym kierownikiem domu była osoba związana z nim od początku, lekarka Maria Palester.

W roku 2000 rozpoczęły się kolejne przekształcenia, w efekcie których powstały:

  • Ośrodek Interwencyjno – Diagnostyczny dla dzieci w wieku 3 – 11 lat
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej.


24 kwietnia 2002 r. nastąpiła zmiana w nazwie i tak powstał Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w skład którego wchodziły: Dom Dziecka Nr 3, Ośrodek interwencyjno Diagnostyczny, Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Placówka wielofunkcyjna łączyła zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej, jednocześnie oferując szeroki zakres działań terapeutycznych skierowanych na dziecko i rodzinę. Od roku 2010 Ośrodek Interwencji Kryzysowej stanowił odrębną jednostkę.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zniosła funkcjonowanie placówek wielofunkcyjnych i tak od roku 2013  OWDiR „Koło” jest placówką socjalizacyjną.

Od 13 maja 2016 roku zmieniliśmy siedzibę i aktualnie OWDiR „Koło” znajduje się przy ul. Barcickiej 2.

Wszystkie kroniki prowadzone w czasie funkcjonowania Domu Dziecka Nr 3 zostały przekazane do archiwum prowadzonego przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2.