Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"

ul. Mieczysława Wolfkego 20 m. 2

01-949 Warszawa