Przyjaciele

„Nasi Przyjaciele” 

 

Łukasz Sujkowski – wolontariusz w Domu Dziecka Nr 1 od 2011 r.; organizuje atrakcyjne wyjścia dla wychowanków, m.in. do Parku Trampolin, na kręgle, do Centrum Nauki Kopernik itp. Pan Łukasz niejednokrotnie pozyskuje dla Domu Dziecka Nr 1 sponsorów, np. w okresie Świąt Bożego Narodzenia, czy Dnia Dziecka; odwiedza dzieci w Placówce raz w tygodniu
i zawsze służy swoim wsparciem, np. podczas odrabiania lekcji. Ma głowę pełną pomysłów na wspólne spędzanie czasu na zabawie z wychowankami.

 

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Warszawy – wspieranie inicjatyw Domu Dziecka Nr 1; plan budowy placu zabaw na terenie Domu Dziecka.logo m.st.w wy BielanyGaleria Młociny – organizowanie atrakcji dla wychowanków Domu Dziecka Nr 1 na terenie Galerii Młociny, m.in. gra w kręgle, seanse kinowe, vouchery na zakupy. Ponadto z ramienia Galerii Młociny organizowane są zbiórki potrzebnych dla wychowanków rzeczy.

logo Galerii Młociny

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany – zagospodarowanie terenu wokół Domu Dziecka Nr 1, poprzez zasianie łąki kwiatowej i zorganizowanie przestrzeni dla uli; w związku ze stworzeniem pasieki, wychowankowie Domu Dziecka Nr 1 mogą uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez pszczelarza, np. obsługa uli, czy też wspólne miodobranie.

 

logo dzielnicy Bielany