Przyjaciele

„Nasi Przyjaciele”  

1) Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Warszawy – wspieranie inicjatyw Domu Dziecka Nr 1; plan budowy placu zabaw na terenie Domu Dziecka.logo m.st.w wy Bielany

2) Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany – zagospodarowanie terenu wokół Domu Dziecka Nr 1, poprzez zasianie łąki kwiatowej i zorganizowanie przestrzeni dla uli; w związku ze stworzeniem pasieki, wychowankowie Domu Dziecka Nr 1 mogą uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez pszczelarza, np. obsługa uli, czy też wspólne miodobranie.logo dzielnicy Bielany