Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"

ul. Nowowiejska 6 m. 26

00-649 Warszawa