Stowarzyszenie

Przy Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”, funkcjononowało Stowarzyszenie Byłych Wychowanków Domu Dziecka Nr 3, im. „Dziecka Warszawy”. Stowarzyszenie zajmowało się głównie pomocą prawną, finansową i doraźną, w stosunku do wychowanków opuszczających Ośrodek.

15 marca 1986 roku, odbył się pierwszy w dziejach Domu Dziecka Nr 3, Zjazd Byłych Wychowanków.
Urodziny Domu obchodzone były corocznie, a zjazdy byłych wychowanków odbywały się co cztery lata.  W 1987 roku zapadła decyzja o utworzeniu Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Państwowego Domu Dziecka Nr 3 im. "Dziecka Warszawy". Dzięki staraniom pierwszego prezesa Stowarzyszenia, w 1988 roku, Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną.