Dom Dziecka Nr 2 - Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 w Warszawie

Sprawozdania finansowe

Historia

Historia Domu Dziecka im. Dr Janusza Korczaka

Dom Dziecka Nr 2 od początku swojego istnienia, tj. od 1958 r., mieścił się w budynku dawnego Domu Sierot dla żydowskich dzieci.

W 1909 roku, Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" podjęło decyzję wybudowania własnego domu dla dzieci i rozpoczęło gromadzenie funduszy - ofiar pieniężnych. W dniu 25 kwietnia 1910 roku, odbyło się nadzwyczajne zebranie Towarzystwa, poświęcone sprawie kupna placu przy ul. Krochmalnej 92, a 12 maja 1910 roku zakupiono go za kwotę 24 000 rubli.

Dom Sierot

Towarzystwo powołało Komisję Budowlaną pod przewodnictwem doktora Izaaka Eliasberga, w skład Komisji wchodził także Henryk Goldszmit/Janusz Korczak. Projekt budynku powstał w wyniku ogłoszenia konkursu ograniczonego. W dniu 26 maja 1911 roku zatwierdzono plany Domu Sierot, a autorem projektu był Henryk Stifelman, znany architekt, autor wielu warszawskich budynków, zaprojektowanych w stylu modernistycznym. W tym samym roku, 14 czerwca, położono kamień węgielny. Koszt budowy gmachu, razem z ceną placu, wyniósł 114 000 rubli.

W dniu 7 października 1912 roku Janusz Korczak - jako dyrektor Domu Sierot, i Stefania Wilczyńska -,,naczelna wychowawczyni”, /oboje pełnili swoje obowiązki bez wynagrodzenia/ wprowadzili 85 dzieci do własnego domu, choć prace wykończeniowe jeszcze trwały. Oficjalne otwarcie placówki, rozpoczęte nabożeństwem i przemową kaznodziei Wielkiej Synagogi na Tłomackiem dr. Samuela Abrahama Poznańskiego, z udziałem licznych gości odbyło się dopiero 27 lutego 1913 roku.

W roku 1912 wokół Domu Sierot tereny były słabo zabudowane, od ulicy Karolkowej przylegał tylko niewielki teren zielony fabryki platerów braci Hannebergów i nic nie wskazywało, że w szybkim tempie wyrośnie tu dzielnica przemysłowa. Stopniowo otoczenie wokół Domu Sierot zabudowywano (z drugiej strony wyrósł dom mieszkalny).

Budynek był przeznaczony na przyjęcie 107 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Na poddaszu znajdował się pokój Korczaka (charakterystyczna mansarda w elewacji budynku), który mieszkał tu do 1932 roku, kiedy to wyprowadził się do mieszkania, przy ul. Żurawiej 42, później na ul. Złotą 8.

Budynek składał się z 4 kondygnacji. W suterenie znajdowały się łazienki, kuchnia ze spiżarniami, pralnia, kotłownia, następnie - szatnia, jadalnia.
Na parterze - wielka sala rekreacyjna (wysokości dwóch kondygnacji, około 180m² powierzchni,), z boczną galerią, kancelaria i 3 klasy.
Pierwsze piętro zajmowały głównie pokoje przeznaczone początkowo dla wychowanków, którym przedłużono pobyt do 15-16 roku życia, później dla praktykantów tzw. bursistów. Nadto na tym piętrze znajdował się pokój izolacyjny dla chorych dzieci. Drugie piętro budynku zajmowały 2 sypialnie - po jednej dla chłopców i dziewcząt, o dwustronnym świetle, przewiewne. Przy sypialniach - umywalnie, klozety oraz centralnie umieszczony pokoik dla dyżurującego w nocy wychowawcy. Poddasze miało charakter użytkowy, służyło jako suszarnia, przechowalnia bielizny itd.

Dom Sierot działał w swojej siedzibie do jesieni 1940r. przy ul. Krochmalnej 92.
W czasie II wojny światowej, kiedy Niemcy wydzielili dzielnicę dla ludności żydowskiej (getto), placówka została zmuszona do przeprowadzki do siedziby tymczasowej - ul. Chłodna 33. Jesienią 1941 r. konieczna była kolejna przeprowadzka - na ul. Sienną 16/Śliską 9. Dom przestał istnieć na początku sierpnia 1942 r. kiedy to wychowankowie, personel, Stefania Wilczyńska i Janusz Korczak zostali wywiezieni do niemieckiego obozu zagłady w Treblince.
W latach 1940-1944 w budynku przy ul. Krochmalnej 92 działała męska szkoła handlowa.
Budynek w czasie wojny nie został zniszczony i w latach 1945-1956 mieściły się w nim różne instytucje. W 1957 r. rozpoczęto remont oraz przebudowę obiektu i w 1958 r. swoją działalność rozpoczął Państwowy Dom Dziecka im. dr. Janusza Korczaka (od 1970 r. adres: Jaktorowska 6).
Od 2001 r. w budynku Domu działa Korczakianum pracownia Muzeum Warszawy (www.korczakianum.muzeumwarszawy.pl).

dom sierot

Dom Sierot sala główna

Przyjaciele

Pracownicy Skanska ponownie łączą siły podczas wolontariatu. Nowe zielone boisko do siatkówki, wypielęgnowane krzewy, piękne rośliny, ekoogródek, dnowiona rowerownia, odmalowane ogrodzenia – tak teraz wygląda teren wokół Domu Dziecka Nr 2 im. dr Janusza Korczaka przy ul. Jaktorowskiej 6 na warszawskiej Woli.

Dzięki inicjatywie wolontariuszy ze spółki mieszkaniowej Skanska skwer wokół placówki zyskał nowe życie. Wrześniowemu spotkaniu towarzyszyły warsztaty „Kokedama” oraz tworzenie budek lęgowych dla ptaków i domków dla owadów. Prace na rzecz wychowanków placówki to pomysł spółki mieszkaniowej Skanska, dewelopera budującego osiedla mieszkaniowe w Warszawie. Ponad 40 wolontariuszy oraz wychowankowie i nauczyciele placówki wspólnie przeprowadzili prace ogrodnicze, upiększyli tereny zielone oraz dokonali wielu nasadzeń. Dzięki zaangażowaniu trawnik zmienił się nie do poznania i jest teraz miejscem do gry w siatkówkę.

Powstały też nowe rabaty i ekoogródki wypełnione ziołami i roślinami owocodajnymi, które są piękną ozdobą i symbolem integracji lokalnego społeczeństwa. Całość została zabezpieczona przed chwastami, udekorowana korą. Wolontariusze odnowili również bramę wjazdową i furtkę, drewniane stoły i ławki oraz wybrane pomieszczenia wewnątrz budynku. 

Coroczny Dzień z wolontariatem, poza faktycznym efektem, którym tym razem było podniesie walorów estetycznych terenu wokół Domu Dziecka, uruchamia drzemiący w pracownikach ogromny potencjał do pomocy innym i bezinteresownych działań na rzecz lokalnej społeczności. To była świetna lekcja ogrodnictwa i majsterkowania, ale przede wszystkim wyjątkowa okazja do wspólnego działania. Końcowy efekt w postaci odnowionego skweru i rowerowni dał nam wszystkim ogromną satysfakcję – komentuje Anna Strożek, koordynator ds. komunikacji w spółce mieszkaniowej Skanska.

Ekosystem w słoiku i „Kokedama”

Z myślą o najmłodszych przeprowadzono również ciekawe warsztaty. Dzieci mogły samodzielnie wykonać ekosystem leśny. Do jego utworzenia wykorzystano słoiki z recyklingu. Taki las to swoiste domowe obserwatorium, w którym można przyjrzeć się wzrostowi roślin, czy kwitnieniu mchu. Miniaturowy las nie wymaga codziennej pielęgnacji, tworzy własny ekosystem. Warsztat był też doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat funkcjonowania ekosystemu leśnego oraz przyjaźni między roślinami we wspólnym środowisku. Starsi uczestnicy warsztatów zajęli się natomiast wykonaniem zielonych dekoracji do Domu Dziecka.

„Kokedama”, to nowoczesna sztuka japońskiej uprawy roślin i kwiatów w domu. Wolontariusze uformowali kule ze specjalnego rodzaju podłoża, okleili nim korzenie młodych sadzonek, okryli mchem i owinęli sznurkiem. Tak przygotowane kompozycje roślinne ozdobiły wnętrze placówki.
Wspólnie zbudowano też domki lęgowe dla ptaków oraz hotele dla pożytecznych owadów wykorzystując drewno pozyskane z recyklingu oraz niepotrzebne już materiały budowlane i resztki roślin. Owady przywabione do tak pięknie zaaranżowanego ogrodu tępią szkodniki i zapylają kwiaty. To bardzo prosty przykład pozwalający dzieciom zrozumieć zależności występujące w przyrodzie. Takie domki to także miejsce zimowania owadów.


Aby ugasić pragnienie w trakcie wolontariatu każdy mógł spróbować swoich sił w cocktail bike i „wykręcić” sobie pyszny zdrowy koktajl na kolorowych rowerach.

Kadra

Starszy wychowawca koordynator

 • Agnieszka Motas
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel.: 22 691 77 22
 • fax.: 22 691 77 23

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Warszawie, założyli pracownicy Domu Dziecka, by wspierać wychowanków, którzy do osiągnięcia pełnoletności pozostają pod ich skrzydłami.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami, prosimy o kontakt:

 • tel. stacjonarny: 22 691 77 10
 • fax: 22 691 77 33

Dane Stowarzyszenia:

KRS: 0000379397
NIP: 527-265-59-76
REGON: 142885079
Nr konta: 32 2340 0009 1780 2460 0000 0026

 

Statut

STATUT
Domu Dziecka Nr 2 im. dr. Janusza Korczaka
w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 6

§ 1.

Dom Dziecka Nr 2 im. dr. Janusza Korczaka w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 6, zwany dalej „Domem” działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.);
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);
 3. innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 4. niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Dom jest jednostką budżetową m.st. Warszawy wykonującą zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 2. Siedzibą i obszarem działania Domu jest m.st. Warszawa.
 3. Dom jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego jest przeznaczony dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
 4. W swojej działalności jednostka może posługiwać się nazwą skróconą Dom Dziecka Nr 2.

§ 3.

 1. Dom zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne.
 2. Dom zapewnia dzieciom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

§ 4.

W realizacji zadań Dom współdziała z organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.

§ 5.

 1. Obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną Domu zapewnia Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2, zwany dalej „Zespołem”.
 2. Domem kieruje Dyrektor Zespołu przy pomocy wyznaczonego wychowawcy.

§ 6.

Miasto Stołeczne Warszawa przy pomocy Zespołu zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Domu.

§ 7.

Szczegółową organizację pracy Domu określa Regulamin Organizacyjny.

§ 8.

Kontrolę nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

§ 9.

Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadawania.

Informacje kontaktowe

Sekretariat Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 w Warszawie

ul. Jaktorowska 6
01-202 Warszawa

tel.: 22 691 77 10
fax: 22 691 77 33
e-mail: sekretariat@zpow2.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel.: 22 691 77 10
e-mail: sekretariat@zpow2.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony